JERUZALEM - Het fonds dat is opgericht om minderbegoede overlevenden van de holocaust in Israël financieel bij te staan, heeft te kampen met geldgebrek. Dat heeft de onderdirecteur van het fonds, Guy Afari, gezegd.
In Israël wonen zo’n 280.000 overlevenden van de holocaust. Driekwart van hen is ouder dan 75 jaar en deels aangewezen op financiële steun van de Stichting ten behoeve van slachtoffers van de holocaust. Volgens Afari kloppen steeds meer mensen aan bij het fonds, maar is de begroting de afgelopen jaren niet gestegen.

Het steunfonds beschikt jaarlijks over 30 miljoen dollar, maar voorziet voor dit jaar een tekort van ongeveer 14 miljoen. Het geld dat het Holocaustfonds uitkeert, wordt onder meer gebruikt voor het betalen van thuiszorg, medicijnen en tandheelkundige hulp.

Het steunfonds is in 1994 opgericht en wordt vrijwel geheel gefinancierd door de Claims Conference, een organisatie die herstelbetalingen aan slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van de nazi’s beheert.