MECHELEN - Sp.a Rood heeft zaterdag een nationale bijeenkomst gehouden in het Cultuurcentrum Mechelen waar gesproken werd over goedkope energie, goed wonen en meer koopkracht. Volgens Erik De Bruyn, spreekbuis van Sp.a Rood, was de boodschap duidelijk. 'De bedoelingen van de linkse vleugel zijn goed, maar er moet gewerkt worden aan de geloofwaardigheid.'
Sp.a Rood had een hele schare sprekers uitgenodigd voor de nationale bijeenkomst, die een debat op gang moest brengen over goedkope energie, betaalbaar wonen en grotere koopkracht.

'De opkomst was enorm en het is algemeen duidelijk worden dat sp.a en de linkerzijde in het algemeen nog veel steken laat vallen', aldus Erik De Bruyn. 'En het is ook duidelijk geworden dat de mensen er wakker van liggen, want er ontstond een heel debat.'

Energie was een van de thema’s van de namiddag. 'Sp.a verdedigt het uitstappen uit de kernenergie en wij doen dat ook, maar langs de andere kant hebben we ook begrip voor zij die het niet geloofwaardig vinden. Er moet immers een alternatief klaar staan. Je lost het niet alleen met windmolens op.'

Ook op vlak van woningen had sp.a Rood een kritische noot en dan vooral naar Antwerpen toe. 'We hebben daar een socialistische schepen, maar we zien wel dat er een bouwstop is ingevoerd voor sociale woningbouw en dat er geen budgetten voorzien worden', aldus De Bruyn, die er ook nog op wees dat de stakingen die recent zijn uitgebroken voor meer koopkracht vanuit de basis zijn gegroeid en niet altijd door alle vakbondssecretarissen ten volle werden gesteund, al dan niet door druk vanuit directies van bedrijven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig