Een op de acht autobestuurders ziet te slecht
BRUSSEL - Eén op de acht autobestuurders ziet niet goed genoeg om te rijden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Het UZA voerde een onderzoek uit naar de relatie tussen slechtziendheid en verkeersveiligheid. Het onderzoek kadert in een Europees project over de eengemaakte normen voor het Europees rijbewijs.

,,De resultaten zijn ophefmakend. Zo zou één op de acht huidige houders van een rijbewijs niet voldoen aan de voorgestelde normen en zijn rijbewijs dus verliezen. Voor ouderen zijn de gevolgen nog drastischer'', luidt het in een persbericht.

Cara, het Belgische rijgeschiktheidscentrum en een autoriteit op het terrein van de visuele problematiek en rijgeschiktheid, bevestigt dat één op de acht bestuurders visuele problemen heeft die een invloed kunnen hebben op de rijgeschiktheid. Het gaat om problemen met gezichtsscherpte/gezichtsveld tot cataract en visuele problemen ten gevolge van diabetes.

De huidige Europese en ook Belgische norm inzake rijgeschiktheid vraagt een minimumscherpte van 0,5 (5 op 10). Deze norm zou in de toekomst mogelijk aangepast worden. CARA pleit voor een minimum van 0,3 op voorwaarde dat er beperkingen worden ingebouwd (bv. enkel overdag rijden, in een straal van 10 kilometer binnen de woonomgeving, ...). Dat zou voor veel patiënten een minimumniveau aan persoonlijke mobiliteit (en dus sociale integratie) kunnen garanderen.