Werkloosheid in Brussel stijgt
BRUSSEL - Het Brussels gewest telde eind januari 97.687 niet-werkende werkzoekenden. Van hen zijn er 17.087 jonger dan 25 jaar. De algemene werkloosheidsgraad in het gewest komt daarmee op 21,3 procent, zo blijkt uit cijfers van de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA.
De werkloosheidsgraad stabiliseert zich tegenover december 2005. Tegenover januari vorig jaar is er wel een lichte stijging; de werkloosheidsgraad lag toen op 20%, zo leert navraag bij de BGDA. Het cijfer houdt wel rekening met het feit dat de actieve bevolking in het gewest tussen 2002 en 2004 met 20.000 mensen is toegenomen.

Van de mannen in de actieve leeftijdscategorie zit 19,6 procent in Brussel zonder werk, bij de vrouwen ligt de werkloosheidsgraad op 23,3 procent.

De arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest ontving in januari 1.496 jobaanbiedingen. Dat zijn er 426 of 39 procent meer dan in december vorig jaar en 320 of 27,2 procent meer dan in januari 2005. Zowat de helft (779) van de vacatures werd ingevuld, wat 12,7 procent meer is dan de maand voordien.

Net als de Vlaamse VDAB en het Waalse Onem, zijn de werkloosheidscijfers van de BGDA op een andere manier samengesteld, wegens het afschaffen van de stempelcontrole sinds midden december vorig jaar. De cijfers zijn nu gebaseerd op de elektronische in- en uitstroom uit de Kruispuntbank, in combinatie met gegevens die de BGDA onmiddellijk ter beschikking krijgt van werkgevers, werkzoekenden of de sociale partners.