SPOKANE - Mitchell Rupe, de Amerikaan die ter dood was veroordeeld maar vanwege zijn overdadige gewicht nooit is terechtgesteld, is overleden. Een rechter oordeelde in 1994 dat Rupe schuldig was aan de moord op twee bankbedienden, maar bepaalde tevens dat de 180 kilo wegende Rupe niet mocht worden opgehangen.
Dit zou, vanwege het gevaar dat hij werd onthoofd, een wrede straf zijn en dus zette de rechter het eerder door een jury uitgesproken doodvonnis om in een levenslange gevangenisstraf.

In de staat Washington werd de doodstraf destijds alleen door ophanging voltrokken. Tegenwoordig wordt vaak een dodelijke injectie gebruikt. De openbare aanklager probeerde in 2000 nogmaals om Rupe tot de doodstraf veroordeeld te krijgen, maar één jurylid lag dwars. Rupe leed aan een ernstige leveraandoening.