De Belgische Voetbalbond (KBVB) meldde dat hij zijn raadsman de opdracht heeft gegeven om bij de onderzoeksrechter klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden wegens de morele schade die door de KBVB wordt geleden.

Dit in de nasleep van de Panorama-uitzending van zondagavond over omkoopaffaires in het Belgisch voetbal. Als burgerlijke partij krijgt de Bond inzage in het gerechtelijk dossier.

,,Eerste brief van Betfair niet ontvangen"

De Voetbalbond weerlegt in zijn persbericht ook dat hij in oktober 2005 een brief heeft ontvangen van de Engelse gokfirma Betfair waarin zekere vermoedens van fraude in het Belgische voetbal werden gemeld. Betfair verklaart eveneens in de media dat zij op 18 januari 2006 een tweede brief naar de KBVB heeft verstuurd, waarin het refereert naar de eerste brief en waarin het tevens een voorstel tot samenwerking voor de bestrijding van fraude formuleert.

De KBVB ontkent ten stelligste de eerste brief ooit te hebben ontvangen. Wel heeft de KBVB eind januari een brief van Betfair (dd. 18.01.2006) ontvangen, waarbij inderdaad een voorstel tot samenwerking wordt gedaan, maar waar op geen enkel moment wordt verwezen naar de eerste brief.

,,Tweede brief wordt nog onderzocht"

De KBVB heeft dan ook een sterk vermoeden dat de eerste brief nooit werd verstuurd. Bovendien zegt Betfair in de tweede brief dat zij geen redenen hebben om te vermoeden dat er corruptie in onze sport is, aldus de Bond.

Op de brief van 18 januari werd door de KBVB nog niet geantwoord, omdat de juridische dienst van de bond de brief en het bijhorende voorstel tot samenwerking nog onderzoekt.

Voorts laat de KBVB in het persbericht nog weten dat de problematiek gisteren werd besproken met vertegenwoordigers van de UEFA (Europese Voetbalbond), die aan de KBVB hebben verklaard dat de UEFA het probleem op Europees niveau zal aanpakken.