BRUSSEL - Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux vindt dat er ook in cafés beter een algemeen rookverbod komt. Dit om te vermijden dat jongeren cafés waar wel gerookt mag worden, zouden verkiezen boven het jeugdhuis.

In de jeugdhuizen geldt in principe al een rookverbod. Maar als er permanent alcohol geschonken wordt en als het jeugdhuis een vergunning voor sterke drank heeft en over een aparte rokersruimte beschikt, mag er toch gerookt worden.

De combinatie van het toelaten van roken op voorwaarde van het schenken van alcoholhoudende of sterke dranken is volgens Anciaux ,,een zeer ongelukkige keuze''. Deze is ,,ontegensprekelijk ingegeven door de sterke lobbying die vanuit de horecasector werd opgezet'', zegt hij in zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Vera Jans (CD&V).

,,Om te vermijden dat jeugdhuizen hun aanwezige jongeren zullen zien uitzwermen naar cafés waar gerookt mag worden, of dat ze het rookverbod niet in praktijk brengen uit vrees jongeren te zien vertrekken, pleit ik voor een algemeen rookverbod en een eenduidige wetgeving hierrond'', zegt Anciaux.

,,Het rookverbod zou mijn inziens ook moeten gelden voor de horecazaken, zodat er wat deze problematiek betreft geen onderscheid meer bestaat'', zegt Anciaux.

Dat nu al een pak horecazaken kiezen voor een rookverbod in te voeren, is volgens Anciaux ,,een positieve tendens die er hopelijk zal toe leiden dat er binnen afzienbare tijd wel een voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak is voor een totaalverbod in de horeca''. Maar nu is het volgens de minister nog zinloos om een algemeen rookverbod te bepleiten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig