BRUSSEL - Net als zijn Vlaamse collega Kris Peeters (CD&V) heeft Waals Milieuminister Benoît Lutgen (cdH) een evaluatie gevraagd van de gewestfinanciering van het KINT, waarvan prins Laurent de voorzitter is. Volgens de minister lijken er zich evenwel geen problemen te stellen en stemmen de subsidies overeen met werkelijk uitgevoerde opdrachten.

De evaluatie zal betrekking hebben op de Waalse financiering sinds de oprichting van het KINT, zelfs al gebeurt die jaarlijks, preciseert Lutgen. Hij beschouwt de démarche als een ,,voorzorgsmaatregel''. Dit jaar bedroeg de subsidie vanuit Wallonië 160.000 euro.

Volgens de minister komen de subsidies overeen met welomschreven projecten: websites, sensibilisering, de publicatie van een cd-rom, enz. ,,Het geleverde werk is van hoge kwaliteit. Eerlijk gezegd leveren ze goed werk en de prins schuwt geen inspanning om op het terrein aanwezig te zijn'', luidt het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig