Laurent vanavond al verhoord
HASSELT - Prins Laurent wordt momenteel ondervraagd door de federale politie. Procureur Erwin Steyls gaf de federale politie eerder vanavond de opdracht om de prins vanavond nog te verhoren in het kader van het onderzoek naar de fraude met marinegelden.
,,Mijn ambt gaat deze avond de federale politie de opdracht geven om de prins te verhoren'', aldus de procureur. Volgens de procureur kan de prins door de federale politie verhoord worden, want er zouden problemen kunnen optreden met de rechten van de verdediging, als de prins als getuige onder eed verhoord wordt over feiten die incriminatoir zijn. Dan zou de prins in de toekomst niet meer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Rechter Coopmans vond het alvast niet opportuun dat het openbaar ministerie een getuige vanavond zou laten verhoren door de federale politie, als die niet zelf door het openbaar ministerie gedagvaard is.

Verwarring compleet

Daarmee is de verwarring over het al dan niet getuigen van Laurent op het proces over fraude bij de marine compleet. In theorie zou de prins morgen kunnen komen getuigen, zo besliste de rechter eerder vandaag.

Maar of hij ook daadwerkelijk gehoord zal worden, is nog een groot vraagteken. Rechter Christine Coopmans en haar twee bijzitters oordelen dinsdag over het mogelijke getuigenverhoor van de prins en de andere getuigen. "We zien welke getuigen er morgen zijn en dan voeren we het debat over de opportuniteit om ze te verhoren."

Daarnaast lijken er ook fouten gemaakt te zijn bij het opstellen van het KB van vorige vrijdag. Dat koninklijk besluit maakt het mogelijk om prins Laurent op te roepen als getuige. "Een vormgebrek aan het KB zou volgens de procureur nagelaten hebben de procedure te bepalen hoe de prins als getuige verhoord zou moeten worden. Er wordt verwezen naar een jury of een schriftelijke procedure. De procureur stelt dat het koninklijk besluit zou moeten zeggen op welke manier de prins verhoord zou moeten worden", aldus persrechter Ward Smeets.

Getuigenis Laurent mag

Eerder vandaag oordeelde de rechter dat prins Laurent morgen mag verschijnen op het proces over fraude bij de marine dat vandaag van start is gegaan voor de 18de kamer van de correctionele rechtbank van Hasselt.

,,Als de gedagvaarde getuigen dinsdag verschijnen, is er geen enkel probleem'', zo stelde Christine Coopmans, de voorzitster van de rechtbank, maandag. Of de prins zal komen getuigen is echter niet zeker, de dagvaarding is namelijk nog niet betekend.

De voorzitster merkte bij het begin van de zitting wel op dat de dagvaarding van de getuigen redelijk laat was gebeurd, hoewel de voorzitter op een inleidende zitting, op 16 november 2006, had gevraagd om alle stukken voor het einde van het jaar over te maken. De advocaat van Vaessen dagvaardde pas vorige week vrijdag prins Laurent.

Prejudiciële vraag afgewezen

De rechter wees wel een verzoek af van advocaat Tom Van Maldergem, die de gepensioneerde kapitein-ter-zee Noël Vaessen verdedigt, en de advocaat van beklaagde Andrea Vanden Abeele, om een prejudiciële vraag te mogen stellen aan het Arbitragehof, in verband met artikels 444 en 445 van het strafwetboek. De twee advocaten vrezen dat de rechten van de verdediging mogelijk geschonden zullen worden.

Artikel 445 van het Gerechtelijk Wetboek stelt: ,,Indien een advocaat in zijn pleidooien of in zijn geschriften kwaadwillig de monarchie, de grondwet, de wetten van het Belgische volk of het gevestigd gezag aanvalt, kan de rechtbank of het hof waarvoor de zaak aanhangig is, het incident brengen voor de raad van de Orde waaronder de betrokkene ressorteert''.

Van Maldergem zei te vrezen dat hij met de rem op zal moeten pleiten en dat hij zich niet vrij kan uitlaten over prins Laurent, admiraal Michel Verhulst, toenmalig stafchef van de zeemacht, en admiraal Willy Herteleer, toenmalige chef van de generale staf, omdat zij in hun vroegere functies tot de gevestigde machten behoorden.

De rechter verwierp die vraag echter. ,,Pleidooien over de monarchie of het gevestigd gezag zullen niet als kwaadwillig beschouwd worden zoals in artikel 445 bepaald is, zolang ze betrekking hebben op de zaak, zoals bepaald is in artikel 444 van het strafwetboek'', stelde voorzitter Christine Coopmans.

Fraude met legerfacturen

Twaalf beklaagden staan voor de 18de kamer van de correctionele rechtbank terecht voor vermeende fraude met legerfacturen.

Ze worden verdacht van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, verduistering, bendevorming, oplichting en omkoping. Via een constructie met valse facturen werd tot 2,2 miljoen euro verduisterd, waarvan een gedeelte zou zijn afgevloeid naar de verfraaiing van de villa van prins Laurent in Tervuren.

Sereen proces

Na het overlopen van de identiteiten deed voorzitter Coopmans een oproep tot de nodige sereniteit, voor al wie van ver en dichtbij betrokken is bij het proces. ,,Het is van belang dat de debatten in alle sereniteit gevoerd kunnen worden,'' aldus rechter Coopmans.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig