Malisse en Wickmayer missen Australian Open
Foto: photo news
Xavier Malisse en Yanina Wickmayer moeten een kruis maken over de Australian Open. Ze kunnen zich onmogelijk op tijd inschrijven voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar omdat de uitspraak van de rechter in kort geding te lang op zich laat wachten.
De Brusselse kortgedingrechter zal ten laatste pas op 7 januari een uitspraak te doen in de zaak die beide tennissers hebben aangespannen tegen de dopingschorsing van een jaar die ze kregen omdat ze niet in orde waren met hun verblijfgegevens. Om te kunnen deelnemen aan de Australian Open, moeten tennissers zich minstens zes weken op voorhand inschrijven. Die deadline verstrijkt vandaag.

"Zekerheidshalve op voorhand inschrijven, tot een eventuele juridische beslissing in het voordeel van Wickmayer en Malisse, is in de praktijk niet mogelijk. Op dit ogenblik weigeren alle toernooidirecteurs beide tennissers in te schrijven", liet Johnny Maeschalck, advocaat van beide spelers, al eerder weten.

Overigens kan de Brusselse rechter in kort geding de uitspraak van het Vlaams Doping Tribunaal (VDT) niet ongedaan maken, enkel opschorten. Beide sporters vragen dat de rechter die schorsing tijdelijk zou opheffen, tot de Raad Van State uitspraak heeft gedaan over hun cassatieberoep tegen de beslissing van het VDT. Wickmayer woonde de zitting bij, Malisse niet.

Malisse en Wickmayer werden geschorst omdat ze niet in orde waren met hun verblijfsgegevens. Voor de kortgedingrechter stelde hun advocaat, meester Johnny Maeschalck, grote vragen bij het systeem van de verblijfsgegevens en dan vooral bij de rechtspraak van het VDT en de beroepsmogelijkheden: "Het Dopingtribunaal beschouwt zich als een administratieve rechtbank en legt administratieve sancties op, terwijl het niet eens bij wet is opgericht, zelfs niet bij decreet, zoals zowel de Belgische Grondwet als het EVRM vereisen. De enige beroepsmogelijkheid is het Tribunal Arbitral du Sport (TAS) in Lausanne, ook al een privaatrechtelijke organisatie. Die staat weliswaar onder toezicht van de Zwitserse rechtbanken maar ook dat toezicht voldoet niet aan de EVRM-vereisten."

Nog volgens de advocaat zijn noch het systeem van de verblijfsgegevens, noch de strafmaat proportioneel: "Wie betrapt wordt op doping, kan wel een waarschuwing of voorwaardelijke schorsing krijgen, wie zijn verblijfsgegevens niet invult, niet."

De advocaat van de Vlaamse Gemeenschap, meester Tom De Sutter, antwoordde dat het VDT geen administratieve rechtbank is, maar een privaatrechtelijk tuchtorgaan. Het decreet over de verblijfsgegevens en de bijbehorende regelgeving zou ook niet voor een burgerlijke rechter maar voor de Raad van State of het Grondwettelijk Hof moeten bestreden worden.