Lijst Dedecker vindt het niet kunnen dat de begroting 2 procent in het rood gaat. Volgens Kamerlid Rob Van de Velde is dit zonder structurele maatregelen onverantwoord. LDD stelt als alternatief onder meer voor om het systeem van technische werkloosheid uit te breiden naar de bedienden.
'Geen enkel voorstel dat nu op tafel ligt, pakt de structurele problemen aan waaronder ons land lijdt. België gaat nu zonder visionair plan en zonder structurele maatregelen de economische crisis tegemoet. De begroting is niks anders dan een blanco cheque die de toekomstige generaties zullen mogen betalen', vindt Van de Velde. Hij wijst erop dat de vergrijzing jarenlang werd bestempeld als een ernstig probleem, maar dat nu blijkbaar niet meer is.

Netto-indexering

Zelf schuift LDD een aantal voorstellen naar voor om de crisis aan te pakken. Het gaat onder meer om een netto-indexering, waardoor werknemers meer overhouden en werkgevers minder lasten betalen.

Daarnaast wil Van de Velde de lasten op arbeid verlagen door de werknemersbijdrage van 13,07 procent met 5 procent te verlagen.

Tot slot is LDD voor een uitbreiding van het systeem van technische werkloosheid naar de bedienden. Voorlopig komen alleen arbeiders in aanmerking voor technische werkloosheid. Als we een sociaal bloedbad onder de bedienden willen vermijden, moeten we deze maatregel tijdens de crisis uitbreiden naar de bedienden. De maatregel moet wel absoluut beperkt blijven tot de crisismaanden', zegt Van de Velde.