'Geen akkoord over begrotingstekort'
Foto: photo news
De regering heeft nog geen beslissing genomen over hoe diep de begroting in het rood mag gaan en er zijn nog geen knopen doorgehakt inzake het economisch relanceplan. Dat laat premier Yves Leterme (CD&V) zondag verstaan in een reactie op verklaringen van de Franstalige meerderheidspartijen over de begroting 2009 en maatregelen om de btw op bepaalde producten tijdelijk te verlagen.
De Franstalige ministers Sabine Laruelle (MR), Paul Magnette (PS) en CDH-vicepremier Joëlle Milquet maakten het nieuws over lastenverlagingen zondag bekend in het RTBF-programma Mise au Point.

De lastenverlagingen zijn een van de belangrijke ‘nevendossiers’ op het nationale loonoverleg.

'Een veralgemeende verlaging van het btw-tarief is niet mogelijk, maar we kunnen bijvoorbeeld wel de btw op gas en elektriciteit verlagen voor een bepaald volume van het verbruik', zei Laruelle.

Volgens Laruelle, Magnette en Milquet bestaat er een consensus binnen de regering om de begroting met 2 procent van het bbp in het rood te laten gaan.

Klopt niet, zegt premier Leterme nu. Er is geen consensus. In een mededeling benadrukt hij dat zijn ploeg het sociaal overleg en het afsluiten van een interprofessioneel akkoord wil respecteren. 'Een interprofessioneel akkoord is een cruciale vertrouwenwekkende maatregel. De federale regering geeft de sociale partners ruimte en tijd om zo'n belangrijk akkoord af te sluiten. Nadien zal de regering alle (...) voorbereide maatregelen afwerken en afronden en dit met de grootste zorg voor de actuele en toekomstige budgettaire context van ons land', aldus Leterme.

Slotsom voor de eerste minister: alle beslissingen die nu al worden aangekondigd, zijn voorbarig. Dat is overigens ook wat bij Open VLD valt te horen. Dat er een akkoord zou zijn over een tekort van 2 procent, klopt niet, luidt het bij de Vlaamse liberalen.

Open VLD-vicepremier Patrick Dewael maakte zondagmiddag op RTL al duidelijk dat de begroting sowieso al met een tekort van 1,2 procent afsluit indien rekening wordt gehouden met de lagere groeicijfers.

'Veel verder dan dat kunnen we toch niet gaan', beklemtoonde de liberaal. Op VRT-radio was Dewael nog duidelijker. 'Geen aanvaardbare optie', klonk het daar.

De Vlaamse liberalen wijzen er tot slot op dat ook nog moet worden afgewacht hoeveel het IPA gaat kosten. Zij zijn ook voorstander van een lager btw-tarief voor de bouwsector.

Ook de Vlaamse christendemocraten willen praten over btw-verlagingen, zolang dit de tewerkstelling ten goede komt. Dat kan bijvoorbeeld inzake energie of voor de bouwsector, maakte Kamerfractieleider Servais Verherstraeten duidelijk.