Vandenbroucke blijft banenplannen aanvallen
Foto: mhb
De Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, ziet geen heil in de geplande herschikking van de federale banenplanen.
De vereenvoudiging van de banenplannen (annex lastenverlagingen) is een van de belangrijkste ‘nevendossiers’ op het nationale loonoverleg. Vakbonden en werkgeversfederaties zijn het eens om een aantal speciale lastenverlagingen voor doelgroepen te laten wegvallen, en een grotere enveloppe te maken voor de (bestaande) structurele lastenverlaging op alle werknemers (DS 4 december). Ze doen dat op vraag van de federale regering.

Hierdoor vallen bijvoorbeeld de extra lastenverlaging op oudere werknemers (50-plussers) en op (de aanwerving van) langdurige werklozen weg. Het gaat om meer dan 300 miljoen euro.

Dat is helemaal niet naar de zin van Frank Vandenbroucke. Die vindt het onverantwoord ‘om 50-plussers 5 procent duurder te maken op een moment dat de economische crisis heel wat bedrijven tot afdankingen doet overgaan’ (DS 5 december).

Volgens de Vlaamse socialist moeten de federale plannen van sociale partners en regering ongedaan gemaakt worden. Of moet hij als Vlaams minister meer bevoegdheden en geld krijgen om zelf een nieuwe lastenverlaging voor 50-plussers uit te bouwen.

De demarche van Vandenbroucke is uitzonderlijk. Het gebeurt zelden dat een Vlaams minister zich mengt in het federaal sociaal overleg. De SP.A’er doet het ook niet achter de schermen, in de Wetsraat, maar publiek, met vlijmscherpe nota’s die hij naar de mediaredacties doorstruurt en op zijn persoonlijke website plaatst.

Binnen de federale regering, en bij de sociale partners, klinkt off the record er veel kritiek op Vandenbroucke, ‘die de 50-plussers-rel gebruikt om de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid te forceren’.

Of nog: ‘Hij zegt niet alles. Hij vergeet te zeggen dat er voor oudere werknemers een overgangsperiode komt van twee jaar waarin het huidige lastenvoordeel blijft bestaan. Of dat Vlaanderen sowieso extra geld krijgt voor het activeringsbeleid, ook voor 50-plussers.’

De onderhandelaars merken op dat ‘alle nationale en internationale rapporten erop wijzen dat een structurele lastenverlaging, vooral op de lage lonen, meer werkgelegenheidsresultaat oplevert’.