Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) laat zondag, naar aanleiding van de vondst van dioxine in Iers varkensvlees en varkensvoeder, weten dat er dit jaar in ons land geen levende varkens werden ingevoerd vanuit Ierland. Voor wat afgeleide producten betreft, vraagt het FAVV aan de vleessector om de tracering en autocontrole toe te passen.
Al het Ierse varkensvlees en voedingsproducten met een hoog percentage aan varkensvlees van dieren die geslacht werden na 1 september, worden teruggeroepen.

Dioxines, en in mindere mate PCB's, worden als kankerverwekkend beschouwd en stapelen zich op in het vetweefsel. De huidige normen houden rekening met de effecten van de blootstelling van de consumenten op langere termijn. Van zodra die normen overschreden worden, wordt het levensmiddel uit de voedselketen geweerd.

Dit jaar heeft het FAVV 5.686 controles naar dioxine, dioxineachtige PCB's en PCB's geprogrammeerd. Voor 2009 zijn er 5.389 voorzien, zo staat in een persbericht.