Franstaligen denken aan btw-verlaging
Foto: Photo News
De federale regering werkt aan een voorstel om de btw op sommige producten en diensten tijdelijk te verlagen. De maatregel moet de slabakkende economie helpen aanzwengelen. Volgens de Franstaligen kan de begroting volgend jaar tot 2 procent van het bbp in het rood gaan. Aan Vlaamse kant wil men niet zo ver gaan.
De ministers Sabine Laruelle (MR), Paul Magnette (PS) en CDH-vicepremier Joëlle Milquet maakten het nieuws over lastenverlagingen bekend in het RTBF-programma 'Mise au Point'.

De lastenverlagingen zijn een van de belangrijke ‘nevendossiers’ op het nationale loonoverleg.

'Een veralgemeende verlaging van het btw-tarief is niet mogelijk, maar we kunnen bijvoorbeeld wel de btw op gas en elektriciteit verlagen voor een bepaald volume van het verbruik', zei Laruelle. 'Het btw-tarief verlagen op het volledige verbruik zou immers een slecht signaal zijn.'

Laruelle benadrukte wel dat de maatregelen die genomen zullen worden in geen geval structureel mogen zijn. Het moet volgens haar gaan om eenmalige initiatieven die de economie dynamiseren en de koopkracht en de investeringen aanzwengelen.

Ook Open VLD-vicepremier Patrick Dewael, die te gast was bij RTL-TVi, had het over de mogelijkheid om gericht het btw-tarief te verlagen. Hij gaf als voorbeeld de bouwsector en renovatiewerken.

Begroting

Volgens Laruelle, Magnette en Milquet bestaat er een consensus binnen de regering om de begroting met 2 procent van het bbp in het rood te laten gaan.

Over de vraag hoeveel het tekort op de begroting mag zijn, was Dewael op zijn beurt een stuk vager. Een begrotingsevenwicht is niet meer mogelijk, gaf hij wel toe. 'Wanneer we rekening houden met de lagere economische groei zitten we al met een tekort van 1,2 procent. Veel verder dan dat kunnen we toch niet gaan', beklemtoonde de liberaal.