Bush ontvangt Blair in volle herziening Irakpolitiek
WASHINGTON - De Amerikaanse president George W. Bush heeft donderdag zijn voornaamste bondgenoot in Irak, de Britse premier Tony Blair, ontvangen op het ogenblik dat de strategie in dat door geweld verteerde land volledig herzien wordt.
De twee bewindsmannen ontmoetten elkaar in het Witte Huis 24 uur nadat Bush een rapport van de Baker-commissie overhandigd kreeg, waarin staat dat zijn Iraakse strategie ''niet werkt'' en een radicale verandering van de Amerikaanse politiek wordt aanbevolen.

Beiden bespreken ook het Israëlisch-Palestijns conflic. De tien toplui die hun aanbevelingen aan Bush overmaakten, versterkten het kamp van de aanhangers van vastberadenheid in het conflict en de stabilisatie van Irak door diplomatieke inspanningen in heel het Midden-Oosten.

Blair wees zelf al op het belang om de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te hervatten, die in een impasse waren geraakt sinds de radicale Hamas-beweging in de Palestijnse gebieden aan de macht is. Het Witte Huis weigerde van toen af om het Israëlisch-Palestijns conflict te linken aan de oorlog in Irak.