UTRECHT - Het Vaticaan erkent de diploma's van de theologische faculteit van de (katholieke) Radboud Universiteit in Nijmegen niet langer. Dit heeft de Vaticaanse congregatie voor de katholieke opvoeding aan de decaan van de theologische faculteit, de rector magnificus en de voorzitter van het college van bestuur van de bekende Nederlandse universiteit laten weten.
Voor studenten die al aan hun studie aan de theologische faculteit begonnen zijn, geldt een overgangsregeling. Aan de hand van de vakken die zij gevolgd hebben, zal de congregatie beoordelen of hun diploma voor erkenning in aanmerking komt.

De congregatie neemt het de Nijmeegse faculteit kwalijk dat ze nog altijd niet haar statuten heeft aangepast aan de kerkelijke richtlijnen die sinds het studiejaar 1980-1981 gelden.