SINT-TRUIDEN - De Limburgse fruittelers hebben het voorbije jaar bijna uitsluitend een beroep gedaan op buitenlandse arbeidskrachten, en dan vooral uit Polen. Dat heeft de maken met de versoepelde regeling voor arbeidskrachten uit de nieuwe Europese lidstaten sinds 1 mei van dit jaar, zo zei directeur Johnny Nelissen van de VDAB donderdag in Sint-Truiden bij de voorstelling van de jaarcijfers van de Fruitcel.
De Fruitcel staat in voor het invullen van vacatures in de Limburgse fruitstreek. Van de in totaal 3.151 ontvangen vacatures werden er dit jaar 2.988 ingevuld. Dat komt overeen met een vervullingsgraad van 94,67 procent.

De vacatures werden in hoofdzaak door Poolse arbeidskrachten ingenomen. Behalve het aantal Poolse plukkers steeg ook het aantal seizoenarbeiders die zich dit jaar aanmeldden in de gemeenten van de Limburgse fruitstreek spectaculair: van 486 in 2005 tot ruim drieduizend in 2006. De meesten van die buitenlandse arbeiders meldden zich aan Sint-Truiden.

Uit het aantal ontvangen vacatures bij de VDAB blijkt nog dat de fruittelers de binnenlandse plukkers niet helemaal de rug toegekeerd hebben. Het aantal ontvangen vacatures hield een daling van 501 ten opzichte van 2005 in. ,,Hierdoor kan enigszins geconcludeerd worden dat een aantal werkgevers toch nog kiest voor verankering van deze economische activiteit in hun streek door een beroep te blijven doen op de binnenlandse arbeidsmarkt'', aldus nog de directeur.

Nelissen vindt dit overigens geen slechte zaak, want er zijn signalen dat het aantal Poolse arbeidskrachten de komende jaren sterk in aantal zal afnemen. Dat heeft volgens de directeur te maken met de levensstandaard die aan het stijgen is in Polen, waardoor Poolse arbeiders minder geneigd zullen zijn om naar de Limburgse fruitstreek af te zakken.