BRUSSEL - De overheid stuurt volgend jaar een honderdtal controleurs op pad die in totaal 25.000 controles moeten uitvoeren om na te gaan of het verbod om in restaurants te roken wordt nageleefd. Dat maakte minister van Volksgezondheid Rudy Demotte donderdag bekend.
Op 1 januari 2007 moeten alle restaurants in België rookvrij zijn. Gedurende een viertal weken zal op de verschillende televisiezenders een reclamespot worden uitgezonden om het grote publiek te informeren. De horeca-uitbaters zelf werden al gesensibiliseerd met de steun van de drie grootste horecafederaties.

Om de naleving van het rookverbod in restaurants te controleren, worden tachtig controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en twintig controleurs van de FOD Volksgezondheid ingezet. Zij zullen in 2007 in totaal 25.000 controles uitvoeren, waarvan 12.000 tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Ze moeten de horeca-uitbaters daarbij vooral informeren over de nieuwe regelgeving, zegt Demotte.

Als de uitbaters bij een tweede controle nog niet in de regel zijn, riskeren ze wel een boete. Een boete voor het niet naleven van het rookverbod schommelt tussen 150 en 1.650 euro.

Jan De Haes, de voorzitter van Horeca Vlaanderen, juicht deze aanpak toe. "Het is absoluut noodzakelijk om de restauranthouders te informeren bij de eerste controle", zegt hij. Restaurants die dat willen, kunnen een sticker op hun raam kleven met de boodschap "Smokefree food".