Rita Verdonk bevestigt tijdelijke uitzetstop
Minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk
DEN HAAG - De Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat er tijdelijk geen uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet die voor april 2001 binnenkwamen. Die situatie kan volgens haar echter slechts enkele dagen duren, omdat een langere opschorting tot diverse problemen leidt.
Het parlement had de bewindsvrouw om opheldering gevraagd nadat ze dinsdag via de media had aangekondigd de uitzettingen enkele dagen op te schorten. In een brief aan de Kamer over de pardonregeling had ze echter niet gerept over de tijdelijke stopzetting.

Ze wijst er nu opnieuw op dat ze een ''pas op de plaats'' maakt om de Kamer voorafgaand aan een debat over een pardonregeling niet te confronteren met voldongen feiten. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) plaatst uitgeprocedeerde asielzoekers ondertussen wel gewoon in een vertrekcentrum of vreemdelingenbewaring. Ze worden alleen niet uitgezet.

Als de uitzettingen voor langere tijd worden opgeschort, zoals een meerderheid in de Kamer wil, ontstaan volgens Verdonk verkeerde verwachtingen. Ook leidt dat tot rechtsongelijkheid, een aanzuigende werking, juridische aanspraken en problemen in de uitvoering van het werk bij organisaties die zich met vreemdelingen bezighouden.

Zo mag de overheid vreemdelingen alleen in bewaring stellen als er zicht is op uitzetting. Als er langere tijd geen mensen worden uitgezet, zou de rechter kunnen bepalen dat vreemdelingenbewaring onrechtmatig is.

Verdonk ging ervan uit dat de Kamer snel zou debatteren over haar eerste brief en dat er daarna weer mensen kunnen worden uitgezet. Een Kamermeerderheid wil dat er in afwachting van een pardonregeling geen uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet. Het kabinet vindt zo’n regeling onwenselijk en onuitvoerbaar.