Minder auto's, meer airbags gestolen
BRUSSEL - Tussen 2002 en 2004 is het aantal autodiefstallen in België met 35 procent gedaald en het aantal car- en homejackings met 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van de dienst 'Autocrim' (Nationale Bestrijdingsdienst tegen autocriminaliteit) die Touring kon inkijken.
Volgens Autocrim is de spectaculaire terugval van het aantal autodiefstallen enerzijds toe te schrijven aan een grotere aandacht en inzet van het Nationaal Overlegplatform Autocrim. Anderzijds heeft het toenemende gebruik van elektronische systemen, zoals GPS en alarm, een ontradend effect op potentiële dieven.

Auto-onderdelen

Een nieuw soort van activiteit dat enorm in de lift zit, is het stelen van auto-onderdelen, aldus Touring. ,,Deuren, zijvleugels, motoren, zetels tot zelfs de volledige bekabeling van de voertuigen'', luidt het. ,,Deze diefstallen hebben niet alleen betrekking op nieuwe voertuigen. Ook oudere modellen zijn in trek omwille van hun onderdelen.''

,,Hoewel het aantal autodiefstallen de laatste jaren steeds meer afneemt, wijzigt de autogebonden criminaliteit voortdurend van karakter'', aldus Touring. Zo worden de laatste tijd beduidend meer airbags gestolen. Vooral de airbag van de chauffeur lijkt bij de dieven in trek te zijn. De airbags worden doorverkocht om zowel in ons land als in het buitenland beschadigde auto's te herstellen. Een airbag kost tussen de 500 en 1.500 euro per stuk.

Cijfers

In 2004 werden in België 19.104 autodiefstallen gepleegd, waarvan 20 procent in Brussel, 13 procent in Luik, 13 procent in Charleroi, 10 procent in Antwerpen en 7 procent in Bergen. De meest gestolen voertuigen zijn Ford (14 procent), Volkswagen (13 procent), Opel (9 procent), Mercedes (8 procent), Peugeot (6 procent), Renault (5 procent), BMW (5 procent) en Citroën (4 procent).