BRUSSEL - De actie van het gerecht tegen extreemrechts bewijst dat de overheid alle vormen van radicalisme en niet enkel moslimfundamentalisme bestrijdt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verklaard. Het is volgens hem ook een bewijs dat het actieplan van de regering tegen radicalisme werkt.
Vorige zondag stelde Dewael nog voor om rechters de mogelijkheid te geven om organisaties en verenigingen die zich bezondigen aan xenofobie, racisme en antisemitisme buiten de wet te stellen. De bijeenkomsten van Blood and Honour in ons land waren voor de VLD-minister een aanleiding voor het voorstel. De minister van Binnenlandse Zaken wil samen met de kamerfracties bekijken hoe dit kan worden geregeld.

Alvast Spirit-kamerfractieleider Koen T’Sijen toont zich bereid in te gaan op de vraag van Dewael. De linksliberaal - die eerder al aandrong op een verbod van fascistische organisaties - wil van de regering wel horen wat ze gaat doen om in de toekomst neonazistisch geïnspireerde gewelddaden en vertoningen te voorkomen. ,,Uit informele contacten blijkt alsmaar duidelijker dat deze groeperingen linken hebben met de racistische aanslagen die we de laatste jaren en maanden in ons land hebben gekend'', stelt T’Sijen.