Katholiek onderwijs moet nadenken over eigenheid
Foto: an
BRUSSEL - Het katholieke onderwijs moet opnieuw nadenken over haar eigenheid. ,,Anders zijn, daar moeten we hier aan werken'', zei kardinaal Godfried Danneels. ,,Beter zijn, daarover zal de geschiedenis oordelen.''

Mieke Van Hecke, de topvrouw van de Guimardstraat, nodigt iedereen binnen het katholiek onderwijs uit een denkoefening te starten om de fundamenten van het katholiek onderwijs opnieuw te benoemen. Dat zei ze donderdag bij de voorstelling van het boek ,,Katholiek of Kwaliteit? Over de identiteit van een katholieke school'' van Piet Raes.

Het boek gaat uit van de vraag: wat is de identiteit van een katholieke school en hoe is ze verbonden met de kwaliteit van opvoeding en onderwijs? Waarvoor staat die K, Katholiek of Kwaliteit? ,,Het katholiek onderwijs is anders omdat de brandstof waarop de motor van de school draait, uniek is'', stelt Raes.

Het boek is een eerste stap in het denkproces over de identiteit van het katholiek onderwijs. Van Hecke benadrukte dat het geenszins de bedoeling is van haar oproep een oordeel te vellen over wat anderen doen. ,,Het is geen afzetten van, het is opnieuw uitnodigen na te denken over wat we zijn'', luidde het.

Eigenheid

Het was op voorzet van de kardinaal dat Van Hecke de reflectie over de identiteit van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) centraal stelde. Volgens Danneels is dat nu extra belangrijk, nu de samenleving minder homogeen christelijk is.

Bovendien kan het katholiek onderwijs het slachtoffer van zijn succes worden als zijn eigenheid begint te verwateren. ,,Het succes mag er niet voor zorgen dat het een reus op lemen voeten wordt'', waarschuwde Danneels.

Van Hecke voegde daar nog een politieke component aan toe. ,,We vechten permanent om binnen de regelgeving ruimte te zoeken om ons project in te vullen. Je mag pas ijveren voor een eigen pedagogisch project als dat er ook is.''

Piet Raes, 'Katholiek of Kwaliteit? Over de identiteit van een katholieke school.' Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 142 blz.