De Britse premier Tony Blair heeft donderdag zoals verwacht een einde gemaakt aan de speculaties over zijn vertrek als regeringsleider. De langstzittende Labour-premier in de geschiedenis treedt binnen uiterlijk een jaar terug, maakte hij bekend.
Een specifieke datum voor zijn vertrek, waarop zowel binnen als buiten zijn eigen partij werd aangedrongen, wilde Blair niet geven. ,,Het bepalen van het exacte moment van vertrek moet aan mij worden overgelaten.''

De premier hoopt met de aankondiging van zijn vertrek enige politieke rust te scheppen en de rest van zijn ambtstermijn ongehinderd door kritiek vanuit zijn eigen partij af te kunnen maken.

Blair verklaarde donderdag dat het komende Labour-congres zijn laatste wordt als partijleider. Het volgende congres staat volgend jaar september op de agenda. Algemeen wordt minister van financiën Gordon Brown beschouwd als de meest waarschijnlijke opvolger van Blair.

Blair was jarenlang de onomstreden leider van het vernieuwde Labour, dat van 1979 tot 1997 in de oppositie zat, maar sinds de Britse deelname aan de oorlog tegen Irak is er toenemende kritiek op ’golden Tony’. Het afgelopen jaar heeft een groeiend aantal Labour-parlementariërs aangedrongen op een vervroegd vertrek van hun leider. Veel Labour-leden vinden Blairs beleid weinig progressief en stellen dat hij onvoldoende heeft gedaan om de belangen van de traditionele achterban van zijn partij te behartigen. De groeiende impopulariteit van Blair heeft zich het afgelopen jaar bovendien vertaald in steeds slechtere cijfers in de peilingen.

Volgens partij-insiders hebben Blair en Brown de afgelopen dagen een hooglopende ruzie gehad over Blairs weigering een datum te prikken voor zijn vertrek. Brown staat al geruime tijd klaar om in te vallen aan de zijlijn, maar krijgt van Blair steeds de boodschap dat hij nog even geduld moet hebben. Een hardnekkig gerucht dat Blair en Brown voor aanvang van Blairs premierschap een afspraak hebben gemaakt over het overdragen van het Labour-partijleiderschap na maximaal twee ambtstermijnen is door beide betrokkenen altijd ontkend.