Burgemeester wil asielzoekers niet op school
Marc Van de Vijver (CD&V)
De burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver (CD&V), vraagt de basisscholen van deelgemeente Kieldrecht geen kinderen van asielzoekers in te schrijven. Die beslissing gaat tegen de onderwijswetgeving en de internationale principes in en levert verontwaardige reacties op bij Kinderen zonder Papieren. Niet alle scholen volgen de richtlijn van Van de Vijver.
De kinderen waarnaar Van de Vijver verwijst, zijn de 35 tot 40 kinderen van Roma-zigeuners, die in het bedreigde dorp Doel verblijven.

De directie van de gemeenteschool De Droomwolk wilde gisteren geen commentaar geven op de instructie van de burgemeester. De burgemeester is samen met zijn schepen van Onderwijs de rechtstreekse verantwoordelijke van het gemeentelijk onderwijs.

'Onwettig en dom'

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke is erg verrast door het standpunt van de burgemeester van Beveren om geen kinderen van asielzoekers uit Doel meer te laten inschrijven in de gemeenteschool van Kieldrecht.

,,Dit is in strijd met de wet. Kinderen in Vlaanderen, ongeacht hun situatie, moeten ingeschreven worden en een school kan dat niet weigeren", zegt de minister. Vandenbroucke vindt het ook niet verstandig om de kinderen niet in te schrijven. ,,Die kinderen zitten beter op school dan op straat. De burgemeester lost ook niets op door de kinderen naar andere scholen te sturen. Beter zou zijn om afspraken te maken tussen alle scholen en netten om de asielzoekers te spreiden'', meent Vandenbroucke.

Een school die leerlingen weigert in te schrijven, riskeert sancties. Wanneer iemand hiertegen klacht indient bij de Commmissie voor Leerlingenrechten en de school leerlingen de deur blijft ontzeggen, kan de school haar werkingsmiddelen verliezen.

'Recht op onderwijs'

Jozef Hertens, cöordinator van de organisatie Kinderen zonder Papieren reageert verontwaardigd. ,,Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook Romakinderen van uitgeprocedeerde ouders. Maandag werd bij een razzia een gezin opgepakt. De kinderen van dat gezin zitten nu achter de tralies in het repatriëringscentrum 127 bis, terwijl ze op de schoolbanken zouden moeten zitten."

Kinderen opsluiten kan niet, vindt hij. ,,Het gaat voornamelijk om kinderen van Romagezinnen uit Kosovo. Zij kunnen niet terug naar hun land want de UNMIK (VN-missie in Kosovo) laat hen niet toe. De ouders zijn uitgeprocedeerd en zien geen oplossing in een gesloten asielcentrum. De enige manier waarop we hen kunnen overtuigen om die gekraakte panden te verlaten is door hen een goed alternatief te bieden: een open opvangcentrum waar hun kinderen onderwijs kunnen genieten", klinkt het.

,,Ik begrijp dat de burgemeester bezorgd is omdat deze kinderen de taal niet spreken. Maar nieuwkomers hebben via het GOK-decreet (Gelijke Onderwijskansen-decreet) recht op extra omkadering. Bovendien kunnen de leerlingen toch makkelijk verspreid worden over de verschillende scholen in de regio", besluit Hertsens.

'Verantwoordelijkheid opnemen'

De Zonnewijzer, de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, heeft tegen de richtlijn in toch zes Roma-kinderen ingeschreven. ,,De Zonnewijzer neemt haar verantwoordelijkheid en kiest resoluut voor het recht op onderwijs voor elk kind'', luidt het in een mededeling. De school telt 105 leerlingen. Ook vorig jaar werden al twee Roma-kinderen ingeschreven en zij zijn er nog steeds.

De nieuw ingeschreven leerlingen spreken weinig of geen Nederlands. Toch wil de school niet meer kinderen van de uitgeprocedeerde asielzoekers inschrijven. ,,Nog meer leerlingen opnemen in deze kleine school zou de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang kunnen brengen'', vreest het Gemeenschapsonderwijs.

Ook Vrije basisschool De Kreek liet via de onderwijsverantwoordelijke van het bisdom Gent weten dat het uitgesloten is om deze kinderen te weigeren. ,,Niet alleen is dit wettelijk uitgesloten'', aldus Carlos Haerens van het Oost-Vlaamse bisdom. ,,Het is tegen onze principes. Wij willen elk kind een eerlijke kans geven. De Kreek heeft trouwens al anderstalige leerlingen ingeschreven.''