BRUSSEL - Leefschool De Zonnewijzer uit Kieldrecht heeft zes kinderen ingeschreven van Roma-zigeuners die in Doel verblijven. Nochtans had het gemeentebestuur van Beveren geadviseerd om dat niet te doen.
,,De Zonnewijzer neemt haar verantwoordelijkheid en kiest resoluut voor het recht op onderwijs voor elk kind'', luidt het in een mededeling van het Gemeenschapsonderwijs. De school telt 105 leerlingen. Vorig jaar werden al twee Roma-kinderen ingeschreven en zij zijn er nog steeds.

,,De nieuw ingeschreven leerlingen spreken weinig of geen Nederlands. Nog meer leerlingen opnemen in deze kleine school zou de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang kunnen brengen'', vreest het Gemeenschapsonderwijs.

Volwaardige leerlingen

Niettemin vindt het onderwijsnet het belangrijk dat deze kinderen als volwaardige leerlingen worden opgevangen temidden van leeftijdgenoten en niet geïsoleerd worden opgevangen. ,,Wij pleiten voor een evenwichtige spreiding van deze leerlingen over alle scholen van alle netten.''

Nog volgens de mededeling gaat Guy Van Lancker, directeur van de scholengroep Waasland, netoverstijgend overleg plegen om een passende oplossing te vinden voor dit probleem.

Ook de organisatie Opré Roma klaagt de situatie donderdag aan in een persbericht. De ngo noemt de weigering van de Roma-kinderen op school een schending van de rechten van het kind en doet het advies van de burgemeester af als profileringsdrang met het oog op de komende verkiezingen.