BRUSSEL - De directie van luchtvaartmaatschappij Sabena betreurt de gerechtelijke stappen om te staking van de piloten stop te zetten. "We werden gedwongen om hiertoe over te gaan. De directie hoopt dat via sociale bemiddeling de dialoog terug kan worden opgenomen", aldus woordvoerder Wilfried Remans. De directie van de luchtvaartmaatschappij heeft een sociaal bemiddelaar laten aanstellen om uit het conflict met de piloten te geraken.
Sabena vroeg vanmorgen in kort geding dat de piloten elke actie, die erop gericht is de normale activiteiten van Sabena te verhinderen, onmiddellijk stopzetten op straffe van een dwangsom van van 2.479 euro of 100.000 frank per stakende piloot.

De directie vroeg de rechter ook een verbod op te leggen aan pilotenvereniging BeCa om piloten aan te zetten tot staking op straffe van een dwangsom van één miljoen frank.

Normaal vond vanmiddag bij Sabena een ondernemingsraad plaats. Die werd geannuleerd. Volgens Denis De Meulemeester (ABVV-Metaal) is het ongepast om rond de tafel te gaan zitten, nu de directie gerechtelijke stappen heeft ondernomen. "In dergelijke toestand is het onmogelijk om op een serene manier gesprekken te voeren", aldus De Meulemeester.

"Deze actie van de piloten is onwettelijk", zo motiveerde afgevaardigd-bestuurder Christoph Müller vandaag de gerechtelijke stappen van Sabena. Bovendien brengt de staking de activiteiten van Sabena in gevaar en wordt ze niet gesteund door de vakbonden, aldus de Sabena-topman. Müller herinnerde eraan dat de Belgian Cockpit Association (BeCa) geen vakbond is.

Volgens Müller spelen de stakende piloten met de toekomst van het bedrijf. Hun actie heeft namelijk een inkomstenverlies tot gevolg. Op lange termijn vreest de CEO voor een verlies van klanten.