Geen verder onderzoek naar oorzaak brand in rusthuis
Foto: ap

Het parket van Gent voert voorlopig geen verder onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand donderdagavond in het rusthuis Kanunnik Triest in Melle. Het gaat zeker om een accidentele brand door een defect aan een elektrisch toestel, maar het kan niet vastgesteld worden om welk toestel het precies gaat.

De brand zelf bleef beperkt tot één kamer, waar in een hoek aan een elektrisch toestel brand uitbrak. Er vloog ook een matras in brand en er ontstond een hevige rookontwikkeling die zich in de gangen verspreidde omdat de deur van de kamer openstond.

De branddeskundige heeft in de hoek van de kamer restanten gevonden van een ventilator, televisie en verdeelkabel, maar het kan niet achterhaald worden aan welk toestel het defect ontstond. 

Vrijdagavond is al een tiental van in totaal dertig demente bejaarden teruggebracht naar hun kamers op de gelijkvloerse verdieping van het rusthuis. Er is wel beslist om de vijftig andere bewoners pas vanaf maandagmorgen naar het rusthuis te laten terugkeren.

Bij grondiger nazicht is gebleken dat de reiniging en verluchting van de kamers, leefruimtes en gangen op de andere verdiepingen meer tijd dan voorzien in beslag zal nemen, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer.

Bij de brand donderdagavond kwamen negen bejaarden om het leven. Een slachtoffer van de brand verkeert nog in levensgevaar en vier andere gewonden blijven voorlopig in het ziekenhuis.

Praatsessies en rouwmoment

Het parket gaf het gebouw vrijdag in de loop van de dag vrij en enkele bewoners keerden al terug.  'Het is belangrijk dat we op korte termijn zo vlug mogelijk de bejaarden terug naar hun vertrouwde omgeving brengen', zegt gouverneur André Denys.

'Ook voor de hulpverleners, de familieleden en de hele gemeenschap in Melle zijn het moeilijke momenten. Om 19 uur worden er daarom praatsessies met psychologen en deskundigen georganiseerd in de brandweerkazernes. Er komt ook een rouwmoment voor de bevolking de komende week.'

De bewoonster van de kamer waar de brand ontstond is ondervraagd, maar ze kon nog geen duidelijkheid verschaffen over de exacte oorzaak. Volgens het parket was er geen kwaad opzet en gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een accidentele oorzaak. De vrouw kon op tijd vluchten.

De branddeuren in de gangen hebben perfect gefunctioneerd, zegt Geert Buyse, directeur van het rusthuis. De toegangsdeuren naar de kamers zijn ook branddeuren, maar het is niet verplicht dat die deuren altijd gesloten blijven. Vermoedelijk stonden de deuren open door het warme weer.

'De slachtoffers woonden allen op eenzelfde vleugel op de tweede verdieping. In de vleugel zijn vijftien kamers. Negen bewoners overleefden de brand niet, zes andere konden gered worden', zegt Buyse. In juni was er nog een evacuatie-oefening in het rusthuis.