De vertraging van de Belgische economie zal zich tijdens het tweede deel van 2008 versterkt doorzetten. Dat zeggen onderzoekers van het IRES, het Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek van de UCL, maandag in hun rapport 'Economische perspectieven 2008-2009'.
'De recente evolutie van de wereldwijde economie en de indicatoren van de Belgische economie duiden op een vertraging van de economie in 2008 en het eerste deel van 2009', stellen de onderzoekers.

Zowel de binnenlandse vraag als de buitenlandse handel zouden daar verantwoordelijk voor zijn. Zo zouden de gezinsuitgaven de volgende kwartalen minder toenemen dan begin dit jaar.

'De groei van het beschikbare inkomen, die zou uitkomen op 5,2 procent, zal bijna volledig opgeslorpt worden door de inflatie.' Aan de kant van de buitenlandse handel zou de beperkte groei van de export, die sinds eind 2007 wordt opgetekend, zich zeker tot eind dit jaar voortzetten.

Het onderzoeksinstituut verwacht dat het tempo waaraan banen gecreëerd worden, zal dalen. De Belgische overheidsfinanciën zouden 2008 afsluiten met een tekort van 0,3 procent. Dat zou oplopen tot 0,7 procent in 2009.

De verwachtingen van het IRES kunnen naar beneden bijgesteld worden, afhankelijk van de omvang van de financiële crisis en van de evolutie van de grondstoffenprijzen.