De Gravensteengroep heeft maandag een oproep gelanceerd tot Franstaligen waarin onder meer wordt opgeroepen om het principe van de meerderheid te respecteren. In het huidige Europa wordt een grens niet meer beschouwd als een muur, en het territorium niet als een slagveld, luidt het nog.
In de Franstalige mededeling wordt erop gewezen dat EU-burgers overal in de Unie genieten van de bescherming van de Europese wetten en verdragen. Ze kunnen in een andere lidstaat wonen, werken en studeren. Ze hebben echter ook plichten. "Ze worden geacht de taal en de cultuur van het gastland te respecteren."

De Gravensteengroep vraagt dat de Europese en internationale spelregels in België gerespecteerd worden. Het territorialiteitsprincipe maakt deel uit van die regels als het politiek fundament van een vredevolle samenleving in een federale ruimte. Dat geldt ook voor het respect voor de politieke meerderheid of verantwoordelijkheid van zij die regeren voor het beheer van de openbare middelen.

"Wie in de toekomst van een Belgisch federalisme wil geloven, moet ondubbelzinnig een institutionele pacificatie met als hoeksteen de evidente splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde onderschrijven. Indien de minderheid werkelijk wil dat het land, waarvan ze overal de vlag hijst, uiteindelijk door de meerderheid wordt gerespecteerd, moet die minderheid van haar kant de meerderheid respecteren", luidt het nog.