Veel surfers wachtten tot laatste moment om aangifte te versturen.
Volgens een onderzoek van InternetVista, een Waals bedrijf gespecialiseerd in het bewaken van internettoepassingen, vertoonde Tax-On-Web belangrijke vertraging op de voorlaatste dag om de belastingaangifte in te dienen.

Tussen 14 mei en 2 juli middernacht heeft de robot van InternetVista elk minuut de toegankelijkheid van Tax-On-Web getest. Gedurende deze hele periode was de up time van de site gemiddeld 99,69%. Op dinsdag één juli werd echter plots een abrupte terugval naar 93,7% vastgesteld, waardoor men soms wel tot tachtig seconden moest wachten vooraleer men toegang kreeg tot de dienst.

'Dat betekent dat gedurende die hele dag Tax-On-Web één uur en drieënveertig minuten niet bereikbaar was', zegt Cédric Braem van InternetVista. 'Hierdoor hebben sommige belastingplichtigen waarschijnlijk moeilijkheden ondervonden om hun belastingaangifte online in te dienen.'

Volgens Braem was het vooral in de namiddag knap lastig om op de site binnen te raken. De reden voor de vertraging is niet zo moeilijk te vinden. Twee juli was de deadline om de aangifte nog elektronisch te kunnen doorsturen.

Heel wat mensen hebben tot op het allerlaatste moment gewacht om hun fiscale plicht te vervullen, waardoor de servers van Tax-On-Web overbelast werden. Volgens de Federale Overheidsdienst Financiën hebben dit jaar meer dan een miljoen mensen gebruik gemaakt van Tax-On-Web om hun belastingsaangifte te versturen.

InternetVista werd in 2003 opgericht werd door Cédric Braem en Christophe Darville en is gespecialiseerd in het monitoren van internettoepassingen. Tegen een vaste abonnementsprijs bewaakt het bedrijf dag en nacht internetdiensten en verwittigt het de eigenaars van de site wanneer er een probleem is (de database die plat ligt, de server die niet bereikbaar is,...).

Vier jaar na haar oprichting telt InternetVista ongeveer zevenduizend gebruikers verspreid over meer dan 112 landen.

In België heeft het bedrijf uit Louvain-la-Neuve ondermeer KBC, Vlaanderen.be, Ogone en het Waals Agentschap voor Telecommunicatie in de klantenportefeuille zitten.

Ondermeer het investeringsfonds E-Merge (Ogone, DVDPost) participeert in het kapitaal van InternetVista.