Open brief Van den Eynde aan ,,ex-VNJ’er'' Helmut Lotti
Foto: belga
BRUSSEL - In een open brief trekt Vlaams Belangkamerlid Francis Van den Eynde vrijdag van leer tegen de Gentse zanger Helmut Lotti. Van den Eynde vindt de deelname van Lotti aan het festival voor verdraagzaamheid en tegen racisme op 1 oktober een provocatie van een miljoen Vlamingen. Hij is verbaasd dat net Helmut Lotti met zijn Vlaams-nationaal verleden aan het concert deelneemt.
,,Dat precies u ook bij de zaak betrokken bent, verbaast mij des te meer omdat uw vader jarenlang een ijverige propagandist van het voormalige Vlaams Blok in Gent geweest is'', stelt Francis Van den Eynde in zijn open brief aan Helmut Lotti.

In de brief verwijst Van den Eynde naar het lidmaatschap van Helmut Lotti tijdens zijn jeugd van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Als ex-lid moet hij weten dat de Vlaams-nationalisten geen kannibalen en koppensnellers zijn waarvoor sommigen ze willen doen doorgaan, aldus Van den Eynde.

De deelname aan het festival zou niet alleen een provocatie zijn van een miljoen Vlamingen maar ook van meer dan 20 procent Gentenaars, aldus de Gentse voorman van het Vlaams Belang. Van den Eynde raadt Lotti dan ook aan zich gereserveerd op te stellen tegenover de politiek en besluit dat hij daarvoor nog wat bedenktijd heeft. Helmut Lotti keert momenteel uit het buitenland terug en was vrijdagnamiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Afgelopen woensdag al stuurde Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter naar alle deelnemende artiesten een open brief. Daarin stelt hij dat de kiezers van het Vlaams Belang geen opgestoken vingertje verwachten van artiesten wat betreft hun stemgedrag. Hij zegt verwonderd te zijn dat artiesten zich laten manipuleren en misbruiken om zoals Tom Barman het zegt ’Een teken tegen het Vlaams Belang te geven’.

Lotti betreurt polarisering

Gents zanger Helmut Lotti betreurt de toenemende polarisering rond het festival voor verdraagzaamheid en tegen racisme op 1 oktober. Hij wil met zijn deelname aan het concert de mensvriendelijkheid in de verf zetten, zegt hij in een reactie op de open brief van Vlaams Belangkamerlid Francis Van den Eynde.

,,Lief en verdraagzaam zijn voor iedereen, is mijn uitgangspunt in het leven'', zo begint de reactie van Helmut Lotti op de aantijgingen van Francis Van den Eynde. Lotti betreurt de polarisering rond het evenement 01.10. Hij stelt zijn steun toe te zeggen aan goede doelen met de bedoeling dat iedereen er beter van wordt. Goede bedoelingen mogen echter niet in hun tegendeel gekeerd worden, aldus Lotti.

Hij vindt het ongepast dat ,,links, midden en rechts gebruik, ja zelfs misbruik maken van dergelijke polarisering op een moment waarop niet anders dan universeel menselijke waarden verdedigd worden.'' Lotti benadrukt hij zich noch in het verleden heeft ingelaten met politiek, noch in de toekomst dat zal doen omdat hij simpelweg niet geïnteresseerd is in partijpolitiek.

,,Dus, in zoverre 01.10 over de partijgrenzen heen voor een verdraagzame wereld pleit, blijf ik bij mijn goede bedoelingen'', besluit Helmut Lotti.

Gastenboeken en fora

Tanguy Veys, provincieraadslid voor Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen, roept via zijn site op om de open brief die Filip Dewinter schreef massaal naar vrienden en kennissen door te sturen. Daarnaast heeft Veys de links naar fora en gastenboeken van de deelnemende artiesten verzameld zodat surfers ,,ook zelf in de pen kunnen kruipen door die Vlaamse artiesten te wijzen op de politieke agenda van 0110.''

Het gastenboek op de website van Laura Lynn is ondertussen afgesloten. Er staat wel nog een mededeling waarin de zangeres benadrukt de gedachte voor verdraagzaamheid ten volle te ondersteunen. Kris Wauters van Clouseau zegt in een uitgebreide bijdrage op de website van Clouseau nog altijd achter 0110 te staan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig