BRUSSEL - De staking in de gevangenis van Vorst blijft voortduren. De vakbondsvertegenwoordigers van de cipiers hebben nog steeds geen contact gehad met de algemene directie van de gevangenissen of met het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx. Dat zeggen Jean Lizen van het ACOD en Gaston Merkelbach van de CCOD vandaag.
De staking begon op 27 juni. Vandaag mochten de gedetineerden voor het eerst op de binnenplaats wandelen. Dat was tot nu toe niet het geval. Bezoek is nog steeds niet mogelijk.

Minister van Justitie Laurette Onkelinx had gisteren nog aangekondigd dat de dialoog over de eisen van de cipiers van de gevangenis van Vorst wel degelijk wordt voortgezet. Over het extra personeel blijft de minister bij haar standpunt. Dat komt erop neer dat een uitbreiding van het kader bovenop de voorziene 332 voltijds equivalenten niet wordt overwogen.

Bij de vakbonden is te horen dat de staking wordt voortgezet zolang er geen contact is geweest met de directie.