BRUSSEL - Er lijkt weinig twijfel over te bestaan dat de watersnood van begin deze week zal erkend worden als ramp. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael vanmiddag in de Kamer verklaard.
De ministerraad zal hierover wellicht niet voor 20 juli - het begin van de politieke vakantie - kunnen beslissen, maar volgens Dewael kan dit ook via een schriftelijke ministerraad tijdens de vakantie.

Dewael benadrukte alles in het werk te zullen stellen om de procedure voor erkenning als ramp zo snel mogelijk te laten verlopen. Dat de watersnood als ramp zal erkend worden, daarover lijkt volgens de minister nog weinig twijfel te bestaan. Hij baseert zich daarvoor op de tv-beelden en de geregistreerde hoeveelheid neerslag.

Toch zal de ministerraad zich wellicht niet voor 20 juli kunnen uitspreken over het dossier, door het grote aantal dossiers en de verschillende adviezen die moeten worden ingewonnen. ,,Ik hou mij beschikbaar om zo snel mogelijk - in de vakantie - het erkenningsdossier te laten goedkeuren'', zei Dewael, die eraan toevoegde dat dit kan via een schriftelijke ministerraad.

Vanaf de beslissing van de ministerraad hebben de getroffenen drie maanden de tijd om een dossier in te dienen bij hun gemeentebestuur. Dewael gaf de raad om nu al te beginnen met het verzamelen van gegevens en bewijsstukken. Voor de behandeling van de dossiers krijgen de gouverneurs bijkomend personeel ter beschikking.