BRUSSEL - De leegstand in Brussel tiert welig. Er staan meer dan 15.000 woningen leeg. Tegelijk wachten bijna 23.000 gezinnen op een sociale woning in de hoofdstad. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), die al langer strijdt tegen de leegstand, wil de Brusselse Gewestregering op het probleem attent maken.
De organisatie vraagt dat de regering 5.000 leegstaande woningen opnieuw op de markt brengt in plaats van er 5.000 nieuwe te bouwen, zoals voorzien in het huisvestingsplan. Volgens de BBRoW is het aantal leegstaande woningen in de hoofdstad toegenomen van 14.642 in 2003 tot 16.127 in 2004.

Sint-Joost en Brussel-Stad

In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node en Brussel-stad is er het meest leegstand. De belangrijkste zichtbare haarden van leegstand bevinden zich in Kuregem en de Anneessenswijk.

Algemene en systematisch geactualiseerde cijfers over leegstand bestaan niet voor Brussel. Op basis van tellingen op straat en het aantal watertellers met een verbruik van minder dan 5 kubieke meter kan de organisatie wel een schatting maken.

,,Leegstaande gebouwen vormen een enorme woonpotentie. Dat mogen we niet vergeten'', zegt Piet Van Meerbeek van de vzw BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu). ,,Het is aan de overheden, zowel op gemeentelijk als gewestelijk vlak, om ervoor te zorgen dat een deel van dit potentieel gebruikt wordt voor sociale huisvesting.''