IMF stelt lening aan Turkije uit
ANKARA - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt een lening aan Turkije uit omdat een wet over sociale zekerheid niet door het parlement is aangenomen. De wet was een voorwaarde voor het overmaken van het bedrag.
Vlak voor het zomerreces nam het Turkse parlement nog wetten aan ter hervorming van het bankwezen om zo uitbetaling van de laatste termijn van de IMF-lening zeker te stellen. Maar de wet op de sociale zekerheid, die ook tot het eisenpakket behoort, kon door tegenwerking van de grootste oppositiepartij, de Republikeinse Volkspartij, niet in stemming worden gebracht. De raad van bestuur van het IMF, die later deze maand bijeen zou komen om het geld vrij te geven, besloot daarop de bijeenkomst uit te stellen.

Het IMF heeft Turkije een miljardenkrediet toegezegd om het te helpen zijn economische ineenstorting van 2001 te boven te komen, in ruil waarvoor het een hervormingsprogramma moet uitvoeren. Ruim achthonderd miljoen werd dit jaar beschikbaar gesteld, uit te betalen in elf termijnen. De nu uitgestelde betaling is de laatste termijn.

De wet is een belangrijk onderdeel van de gevraagde hervormingen, zei IMF-onderdirecteur Anne Krueger, en het is belangrijk dat hij in een vroeg stadium wordt aangenomen om Turkije’s 'tekort aan sociale zekerheid aan te vullen'. Krueger zei dat het IMF in grote lijnen tevreden is over de prestaties van Turkije dit jaar.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Abdullah Gul, zei dat de regering alles op alles zal zetten om de wet aangenomen te krijgen zodra het parlement terugkeert uit reces.