BRUSSEL - Zodra Jaak Gabriels minister wordt in de Vlaamse regering, zal Annemie Neyts tot eind van het jaar de bevoegdheid landbouw overnemen. In die functie zal zij tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap ook de landbouwraden leiden.
Landbouw wordt door de Lambermontakkoorden bijna helemaal overgeheveld naar de gewesten. Deze overdracht gebeurt echter pas op 1 januari 2002. De overstap van Jaak Gabriels wordt reeds de komende weken verwacht.

Een exacte omschrijving van de bevoegdheden van Neyts als minister en haar benaming als regeringslid, wordt pas volledig duidelijk als ze de eed als minister heeft afgelegd. Zo luidt het in regeringskringen.

Annemie Neyts volgde Pierre Chevalier op als staatssecretaris voor buitenlandse handel. Bij de wissel veranderde de naamgeving naar staatssecretaris voor buitenlands beleid, en stond Neyts onder de voogdij van minister van buitenlandse zaken Louis Michel.

Neyts promoveert tot minister omdat de grondwet een taalpariteit voorziet binnen de federale ministerraad. Het is nog niet duidelijk wat de precieze omschrijving wordt van haar functie. De benaming 'minister, bijgevoegd bij Louis Michel' moet nog verder bekeken worden, zeggen regeringskringen. Dat hoeft ook niet onmiddellijk. Jaak Gabriels heeft nog geen ontslag genomen.