België, de VN-Veiligheidsraad, de VS, Frankrijk en de katholieke kerk zijn mee verantwoordelijk voor de volkerenmoord van '94 in Rwanda. Dat is de conclusie van een onderzoek door de OAE, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. Bijgevolg dient de internationale gemeenschap schadevergoeding te betalen aan Rwanda.
Het OAE-rapport is opgesteld door een zeven leden tellende onderzoekscommissie, die twee jaar aan de slag was. ,,Een klein aantal spelers had de slachting kunnen voorkomen, doen stoppen of in omvang kunnen beperken'', luidt een van de conclusies.

België krijgt vooral verwijten voor zijn houding als koloniale macht omdat het de tegenstellingen zou hebben aangewakkerd. De Verenigde Staten krijgen de zwarte piet toegeschoven omdat zij hebben verhinderd dat de VN-missie in Rwanda naar behoren werd versterkt, ,,zelfs toen het al zonneklaar was dat daar zich een van de grootste tragedies van de 20ste eeuw voltrok''. Parijs wordt gehekeld, omdat de Fransen ,,ongekende invloed'' hadden in Kigali, tot op het hoogste niveau, maar die invloed niet ten goede hebben aangewend.