BRUGGE - In Brugge is woensdag priester Eric Vanden Berghe (58) overleden. De president van het Grootseminarie werd vrijdagnamiddag getroffen door een hartaanval.
Als gerespecteerd theoloog en president van het Brugse Grootseminarie was Vanden Berghe een sleutelfiguur in het bisdom Brugge en genoot hij grote bekendheid in de Vlaamse kerkgemeenschap.

Eric Vanden Berghe werd geboren op 17 januari 1948 als oudste van vijf kinderen in een landbouwersgezin in Vlissegem (De Haan). Hij werd priester gewijd te Vlissegem op 27 juli 1975. Hij studeerde aan het Grootseminarie te Brugge, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven en de Gregoriana te Rome (licentie en doctoraat theologie) en promoveerde op 3 juni 1981 tot doctor in de theologie op een dissertatie over de Rechtvaardigingsleer bij Paul Tillich.

In 1977 benoemde mgr. De Smedt hem tot secretaris en op 10 juli 1979 tot professor wijsbegeerte aan het Grootseminarie te Brugge, afdeling filosofie. Op 27 september 1996 werd de president van het Grootseminarie benoemd tot lid van het kapittel van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Naast zijn lesopdracht was Vanden Berghe ook verantwoordelijk voor de bibliotheek van het Grootseminarie.

Eric Vanden Berghe publiceerde artikels en bijdragen in diverse bladen en tijdschriften en was ook voorzitter van de jury die de Tweejaarlijkse Prijs voor het Religieuze Boek toekent.