Dienstencheques geven uitzendarbeid duw in de rug
Het aantal gepresteerde uren via dienstencheques steeg met 160 procent. Foto: zaza
BRUSSEL - De uitzendactiviteiten zijn het afgelopen jaar ondanks de economische vertraging sterk gegroeid. Dat is onder meer te danken aan het succes van de dienstencheques. De totale activiteit, uitgedrukt in gepresteerde uren, steeg met 8,7 procent (+6,6% voor de arbeiders, +13% voor de bedienden) tot 159,1 miljoen uren.
Dat maakte uitzendfederatie Federgon woensdag bekend tijdens een persconferentie. Het aantal gepresteerde uren via dienstencheques steeg van 2,27 miljoen tot 5,91 miljoen, of een groei met 160 procent. De omzet van de sector nam in nominale waarde toe met 9,2 procent tot 3,383 miljard euro.

Het aantal ingezette interimkrachten steeg tot 351.100 personen (+25.000). De penetratiegraad van interimwerk dikte aan van 2,14 tot 2,29 procent (2,63 pct in Vlaanderen, 2,27 pct in Wallonië en 1,24 pct in Brussel).

Federgon kwam ook nog eens terug op een aantal recente regeringsbeslissingen. Algemeen directeur Herwig Muyldermans verwees naar de invoering van tewerkstellingscellen bij herstructureringen van bedrijven en het dematerialiseren van de maaltijdcheques (geen papieren versie meer). De federatie roept de regering op snel werk te maken van de vereenvoudigingsmaatregel waardoor ,,het beheer van dit sociaal voordeel door de uitzendbureaus aanzienlijk vereenvoudigd wordt''.

Prijs

Uitzendarbeid wordt steeds meer ingezet als instroomkanaal. Op dit moment voorziet de wet niet dat een bedrijf een uitzendkracht kan inzetten om hem daarna vast aan te werven. Daartoe is een wetswijziging nodig. De regering heeft de sociale partners gevraagd de besprekingen ter zake in de Nationale Arbeidsraad aan te vatten. ,,Een positief signaal'', luidt het bij Federgon.

De jaarlijkse prijs van Federgon gaat naar Jean-Pierre Méan, die sinds 1989 aan het hoofd staat van de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling Forem. Méan is erin geslaagd om Forem te transformeren van een zuivere overheidsdienst voor de begeleiding van werklozen tot een instelling die ook rekening houdt met de noden van de bedrijven, luidt het bij Federgon.