Geen snelheidsbeperking voor vrachtwagens
BRUSSEL - Er komt geen snelheidsbeperking van tachtig kilometer per uur voor vrachtwagens. Een bijzondere federale ministerraad over mobiliteit heeft dat vanmiddag beslist.
Wel komt er een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle tweevakswegen. ,,Een inhaalverbod is minder symbolisch, maar heeft meer effect'', reageert minister Landuyt. ,,Als er een inhaalverbod geldt op alle tweevakswegen, dan moet je eens raden hoeveel de vrachtwagens zullen rijden. Ze gaan nog verlangen naar de snelheidsbeperking tot 80 km/uur'', zegt Landuyt nog.

Het inhaalverbod voor vrachtwagens wordt algemeen, met uitzondering voor de drievaksbanen. Het inhaalverbod bij regenweer blijft behouden en zal strenger worden gecontroleerd. Het uitgebreide inhaalverbod moet binnen een viertal maanden van kracht worden.

Van Brempt ontgoocheld

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) is ontgoocheld dat de snelheidsbeperking tot 80 km/uur voor vrachtwagens het niet heeft gehaald in de federale regering. Ze is wel tevreden met de geplande uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens. ,,De federale regering heeft de verkeerde keuze gemaakt. Er is alleen gekeken naar de economische kostprijs zonder te kijken naar de meerwaarde op het vlak van verkeersveiligheid en milieu'', zegt Van Brempt.

,,Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik ontgoocheld ben. We zijn er met de SP.A keihard voor gegaan. Ik blijf er ook van overtuigd dat het een goede maatregel is. Het is echt jammer dat de federale regering niet is gevolgd'', aldus Van Brempt.

Voorrang van rechts

Weggebruikers verliezen niet langer hun voorrang wanneer ze hebben stilgestaan. De ministerraad besliste de voorrang van rechts in de toekomst blijvend geldig te maken. Met de vorige regeling vormde ons land een internationale uitzondering.

Snelheidszones

Wegbeheerders kunnen voortaan werken met snelheidszones. Werken met 30-, 50-, en ook 70 km/uur-zones moet de duidelijkheid voor de weggebruiker vergroten en de wilgroei aan verkeersborden inperken. De snelheidszones moeten het plaatsen van extra borden na kruispunten overbodig maken.