,,Doel van de kaart vegen''
ANTWERPEN - In Beveren wordt donderdag het plan-MER voorgesteld. Dat plan schetst scenario’s voor de afbakening van het havengebied waarbij men afziet van verdere grote infrastructuurwerken in de haven. Voor de actiegroep Doel 2020 is dit plan ,,een verdoken plan voor de opruiming van Doel''.
,,Men wil Doel nog steeds van de kaart vegen. Maar mogen wij vragen waarom? De afbraak van Doel is niets anders dan een afrekening met de voorstanders van het behoud van Doel'', zegt Jan Creve van de actiegroep Doel 2020.

,,Bij gebrek aan economische argumenten is de verdere uitbouw van de haven van Antwerpen niet meer nodig. Waarom moet Doel dan in alle scenario’s verdwijnen?'', vraagt Creve zich af. Meer nog, volgens het plan is Doel ,,beslist beleid''. ,,Dit is de tweede keer dat de Vlaamse regering haar belofte over Doel inslikt'', vindt Creve.

Verrottingsstrategie

In het Doelakkoord van 20 mei 2000 werd overeengekomen om de leefbaarheid van Doel te garanderen tot 2007. Vorig jaar zei minister-president Leterme dat een beslissing over Doel waarschijnlijk ten vroegste in 2009 zou vallen. ,,Van die belofte blijft niets meer over. Uit dit document blijkt dat de verrottingsstrategie die men nu al enkele jaren hanteert, ook de volgende jaren consequent zal worden verder gezet in de streek''.

Geen duidelijk standpunt

Doel 2020 betreurt het dan ook dat noch de gemeente Beveren noch de provincie Oost-Vlaanderen een duidelijke standpunt hebben ingenomen over het behoud van Doel. ,,Doel vormt op geen enkele manier een hinderpaal voor de ontwikkeling van het Deurganckdok, zelfs indien dit dok ooit nog eens volledig operationeel zal worden'', besluit Creve.