Tommelein kan niet lachen met bisschoppen
Foto: bdw
BRUSSEL - VLD-kamerlid Bart Tommelein neemt het niet dat de bisschoppen zich mengen in de discussie over de uitbreiding van het aantal koopzondagen. ,,In Iran, Irak of Saudi-Arabië kunnen geestelijke leiders misschien zeggen wat mag en niet mag, maar hier niet’’, zegt de liberaal woensdag naar aanleiding van de bespreking in de kamercommissie Bedrijfsleven van het wetsontwerp inzake de openingsuren van handelszaken.
Minister van Middenstand Sabine Laruelle gaf woensdag in de kamercommissie tekst en uitleg bij het wetsontwerp dat de ministerraad half maart goedkeurde. Het vereenvoudigt het systeem van openingsuren en zorgt voor een aantal wijzigingen. Zo kunnen een aantal handelszaken - als shops aan benzinestations of krantenwinkels - voortaan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open blijven. Het biedt zelfstandigen ook de mogelijkheid om in plaats van 3 voortaan 6 of 9 zondagen de deuren te openen.

Na de goedkeuring door de regering rees heel wat protest tegen de regeling, onder meer van de ondernemersorganisatie Unizo en de vakbonden. Dinsdag kantten ook de Belgische bisschoppen er zich tegen. Zondag moet een dag blijven van rust en ontspanning blijven, een dag om familiale en sociale relaties uit te bouwen, luidde het.

VLD’er Bart Tommelein, die woensdag in de commissie ook zijn eigen wetsvoorstel terzake toelichtte, is niet te spreken over wat hij de inmenging van de bisschoppen noemt. Dat ze een oproep doen aan de gelovigen kan perfect, maar zich mengen in de politieke besluitvorming niet, meent hij. ,,Elke liberale vezel in mij komt in opstand als ik dergelijke dingen lees. In de Middeleeuwen kon de plaatselijke pastoor de parochianen nog vertellen wat ze mochten doen en laten, maar deze tijd ligt achter ons’’, dixit Tommelein, die de bisschoppen oproept zich te houden aan de scheiding tussen kerk en staat.

,,Het is niet omdat er christenen zijn die ’s zondags naar de eucharistie gaan dat de rest van de samenleving zich daarnaar moet schikken’’, voegt de liberaal eraan toe. Tommelein benadrukt nog dat het ontwerp niemand verplicht op zondag de deuren te openen.