Onderzoek naar alternatieven voor minderjarigen in asielcentra
BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael is bereid alternatieven te laten onderzoeken voor de opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra. Dat verklaarde de VLD-minister tijdens de bespreking van de hervorming van de asielprocedure en de Raad van State.
Minister Dewael verwees naar het voorstel van Dalila Douifi (SP.A) om een universiteit of een ander studiecentrum te laten nagaan of er alternatieven bestaan voor de opsluiting van minderjarigen. Hij had het over een ,,goed voorstel'', maar waarschuwde dat er in het verleden al vaak over is gedebatteerd, zonder dat hij één alternatief heeft gehoord. Hij wees ook op de beslissing om de kwaliteitsvoorwaarden in de gesloten centra te verbeteren.

Vijftien jaar achterstand

Dewael pikte ook in op de uitspraak van de auditeur-generaal van de Raad van State dat het zelfs met zes extra auditeurs nog vijftien jaar zal duren vooraleer de achterstand bij het rechtscollege is weggewerkt. Hij pleitte tijdens de hoorzittingen voorafgaand aan de bespreking van de wetsontwerpen voor meer middelen om die achterstand uit de wereld te helpen.

De nieuwe wetgeving voorziet dat de nog op te richten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) de taak van de Raad van State moet verlichten. De vreemdelingendossiers vertegenwoordigen tweederde van alle dossiers en liggen aan de basis van een grote achterstand. De Raad zal zich voortaan enkel over procedurefouten buigen.