Veertig procent meer gauwdiefstallen in stations
Foto: mc
BRUSSEL - In 2005 was er een spectaculaire stijging van het aantal gauwdiefstallen in de Belgische stations. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens op een vraag van VLD-kamerlid Guido De Padt.
In 2004 waren er nog 945 meldingen van gauwdiefstallen, ofwel 18 per week. In 2005 was dat aantal opgelopen tot 1.326 of 25 per week. Dat is een stijging van 40 procent.

De meeste gauwdiefstallen gebeuren in de drie grote Brusselse stations (Zuid, Noord en Centraal) en in Antwerpen-Berchem. Volgens De Padt dient de NMBS extra maatregelen te nemen om deze stijgende vorm van criminaliteit te bestrijden.

Staatssecretaris Tuybens bevestigt dat naast de regelmatige ontradende patrouilles van Securail een actieplan in opmaak is. Dat plan zou vooral gericht zijn op preventie.