Veehandelaars schuldig bevonden
Foto: ©gaia
BERGEN - Het hof van beroep van Bergen heeft woensdag vijf veehandelaars schuldig bevonden aan dierenmishandeling. In totaal stonden zes personen terecht voor dierenmishandeling op de jaarmarkt van Ciney in 2000. De zesde beklaagde werd vrijgesproken.
Om de beroepscarrière van de beklaagden niet te hypothekeren en omdat geen van de beklaagden in het verleden in aanraking kwam met het gerecht, besliste rechter Allard om hen opschorting van de uitspraak toe te kennen voor een periode van drie jaar. De vijf kregen een boete van maximum 100 euro.

Het hof oordeelde dat de veehandelaars de dieren onnodig deden lijden. Het hof stelde ook dat de videobeelden van de feiten, gefilmd door de dierenrechtenorganisaties Gaia en Animaux en Péril, het oordeel niet hebben beïnvloed. Ook de stelling van de verdediging dat de gemonteerde beelden niet objectief waren, werd door het hof verworpen.

,,Te zwak signaal''

Gaia en Animaux en Péril, die klacht hadden ingediend tegen de veehandelaars, vinden het signaal van het hof van beroep van Bergen ,,veel te zwak tegenover de wreedheden waaraan de veehandelaars zich te buiten zijn gegaan''. De dierenrechtenorganisaties vrezen dat veehandelaars hiermee nog altijd niet voldoende zullen beseffen dat dierenmishandelingen zoals aan het licht gebracht door de beelden, niet getolereerd kunnen worden.

Gezond verstand

Benoît Cassart, nationaal secretaris van de Belgische federatie van de vee- en vleeshandel, reageerde erg opgetogen. Hij sprak van een uitspraak met veel ,,gezond verstand''. Ter herinnering: de correctionele rechtbank van Dinant had het aangebrachte bewijsmateriaal (de videobeelden, nvdr) van Gaia en Animaux en Péril onontvankelijk verklaard.

Het Luikse hof van beroep veroordeelde de beklaagden op 22 oktober 2004 tot straffen gaande van een boete van 991 euro tot drie maanden effectieve celstraf mét boete van bijna 5.000 euro. Gaia en Animaux en Péril konden zich evenwel geen burgerlijke partij stellen omdat ze geen directe schade of nadeel leden.

Vormfout

De uitspraak van het hof van Luik werd begin maart 2005 door Cassatie verbroken door een vormfout. Zo belandde het dossier bij het hof van beroep in Bergen, dat in een eerste arrest, op 14 december 2005, de ontontvankelijkheid van de burgerlijke partijen bevestigde.