Vande Lanotte tegen tijdsbeperking uitkeringen
SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte Foto: rr
BRUSSEL - De SP.A is helemaal niet te vinden voor het voorstel van VLD-voorzitter Bart Somers om de werkloosheidsuitkeringen te verhogen, maar te beperken in tijd. ,,Je moet geen strijd voeren tegen de werklozen, maar voor werkgelegenheid'', zegt SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte.
Volgens de voorzitter van de Vlaamse socialisten moet de overheid er vooral voor zorgen dat er kansen worden gegeven aan werklozen. Ze moeten actief worden begeleid en opleiding krijgen. Indien werklozen hun best doen, is er geen probleem. Indien ze niet ingaan op het aanbod en de kansen die hen worden gegeven, moeten ze worden geschorst. ,,Ook na enkele maanden al'', benadrukt Vande Lanotte.

Vande Lanotte verwijst naar het jeugdwerkplan van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke, dat op die manier in elkaar zit en volgens hem in Oostende met succes wordt uitgevoerd. ,,Ook voor Mechelen (waar Somers burgemeester is, nvdr) is daarvoor geld voorzien, maar men moet er dan ook echt werk van maken'', aldus de Vlaamse socialist.


VLD-voorzitter Bart Somers lanceerde het voorstel om de uitkering in duur te beperken woensdag in Het Laatste Nieuws. ,,Werklozen moeten een hogere uitkering krijgen, maar beperkt in de tijd. Ze mogen zich niet nestelen in de werkloosheid', luidt zijn stelling.'

De VLD wil met dit idee dezelfde weg opgaan als Denemarken of Nederland. Daar worden werklozen intensief begeleid en omgeschoold, maar vallen ze sneller terug op het leefloon. Somers denkt aan een periode van drie jaar. De VLD wil met dit thema de verkiezingen ingaan.

,,Van alle min-30-jarigen die de VDAB uitnodigde voor een gesprek, kon één derde geen voldoende inspanningen bewijzen. Bij de min-40-jarigen gaat het al om de helft van alle uitgenodigde werklozen. Wie kan werken, moet alle kansen krijgen om dat te doen, maar moet finaal ook willen werken'', aldus de VLD-voorzitter.

Spirit pleit voor Scandinavisch model

Spirit is dan weer tevreden dat de VLD pleit voor het Scandinavische model inzake werkloosheidsbeleid. De links-liberalen zijn voorstander van een hoge werkloosheidsvergoeding en individuele begeleiding voor de werkloze vanaf dag één. Spirit vindt ook dat werklozen die niet ingaan op het begeleidingsaanbod op termijn hun werkloosheidssteun moeten kunnen verliezen.

,,Spirit wil geen jacht op de werklozen openen, maar niemand heeft het recht op niet-participeren, tenzij daar gegronde redenen voor zijn. We kunnen niet aanvaarden dat werkbekwame mensen aan de kant blijven staan. Net zo min we kunnen aanvaarden dat mensen in een financieel en sociaal gat vallen wanneer ze werkloos worden'', zegt voorzitter Geert Lambert.

Spirit wijst er op dat een hoge werkloosheidsvergoeding, die 80 procent van het loon bedraagt, individuele begeleiding vanaf dag één van de werkloosheid en een verplicht voltijds activeringspad voor mensen die langer dan één jaar werkloos zijn punten zijn die de partij vorig jaar al op een congres bepleitte.

Vakbonden, CD&V en VB zijn tegen

De vakbonden ACLVB, ACV en ABVV zijn tegen het voorstel om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Dat voorstel werd woensdag door VLD-voorzitter Bart Somers gelanceerd. Hij wil de uitkeringen verhogen, maar ook beperken in de tijd. ,,Als mensen geen werk vinden, is dat meestal niet hun schuld: er is gewoonweg geen aangepast werk beschikbaar voor hen'', zei voorzitter Guy Haaze van de liberale vakbond ACLVB. Uiteindelijk verliezen sommige werklozen dan ook de moed om nog te solliciteren. Haaze ziet meer heil in investeringen in onderwijs en beroepsopleiding en in een verhoging van de lage nettolonen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Het ACV vraagt sinds lang een verhoging van de werkloosheidsuitkering omdat de uitkering achterblijft op de stijging van de levensduurte. Maar van een beperking van de uitkering in de tijd ,,zouden ook mensen die actief op zoek zijn naar werk, het slachtoffer worden'', merkte nationaal secretaris An Van Laer van de christelijke vakbond op.

,,De verhoging van de uitkeringen is positief, maar dat is dan ook alles'', zo liet algemeen secretaris Xavier Verboven van de socialistische vakbond ABVV in een reactie aan VRT horen. De beperking in de tijd is voor het ABVV onaanvaardbaar. ,,Op die manier gaat men op grote schaal armoede organiseren'', aldus Verboven.

CD&V-kamerfractieleider Pieter De Crem vindt dat het voorstel van VLD-voorzitter Somers ,,ongeloofwaardig is en getuigt van weinig vertrouwen in het regeringsbeleid’’. Het huidige activeringbeleid moet een kans krijgen, ,,maar blijkbaar gelooft de VLD niet in haar eigen beleid’’, zegt De Crem.

Volgens het Vlaams Belang is de discussie over het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd niet meer dan een partijtje schaduwboksen tussen VLD en SP.A. Dat zegt partijvoorzitter Frank Vanhecke. Over de inhoud spreekt het Vlaams Belang zich niet uit. ,,Pas nu lijken VLD en SP.A er achter te zijn gekomen dat de sociaal-economische toestand in dit land op termijn onhoudbaar is.’’