PARIJS - De Franse regering heeft dinsdag maatregelen voorgesteld om de werkloosheid onder 55-plussers te verminderen. Belangrijkste onderdeel is de invoering van een tijdelijk arbeidscontract voor werklozen van 57 jaar of ouder.
Het contract heeft een looptijd van achttien maanden en kan één keer worden verlengd. Dit moet werkgevers aanmoedigen ouderen aan te nemen.

Een andere maatregel is de afschaffing van een belastingheffing voor bedrijven die 50-plussers ontslaan. Dat lijkt raar, maar volgens de regering vormt de boete voor veel bedrijven een beletsel om ouderen in dienst te nemen. Volgens het plan mogen bedrijven hun personeel niet dwingen voor hun 65ste met werken te stoppen.

Van de 55- tot 64-jarige Fransen werkt maar 37,3 procent. De regering hoopt dat percentage in vier jaar tijd op te krikken tot 50.

Eerder dit jaar presenteerde premier Dominique de Villepin een plan om de werkloosheid onder jongeren terug te dringen, onder andere door het recht op een vaste aanstelling te beperken. Na weken van massale protesten van scholieren en studenten moest Villepin dat plan weer intrekken.