BRUSSEL - Het vergelijken van banktarieven wordt voortaan makkelijker. De verbruikersorganisatie Test Aankoop heeft op vraag van minister van Consumentenzaken Freya Vandenbossche een tariefsimulator uitgewerkt.
De klant kan de tarieven voor een zichtrekening bij verschillende banken vergelijken in functie van zijn of haar profiel. ,,Hiermee komt een eind aan de onduidelijkheid die hierover heerste'', zegt Vandenbossche. De simulator was een onderdeel van het princiepsakkoord dat de minister in februari met de banken bereikte.