BRUSSEL - De Belgische directie van de Nederlandse distributieketen Laurus en de christelijke vakbond CNE-LBC hebben de voorbije nacht een voorakkoord bereikt over de sluiting van een twintigtal Battard en Central Cash-winkels.
De sluiting was donderdagavond aangekondigd op een ondernemingsraad. Het gaat om kleinhandelszaken waarvoor geen overnemer werd gevonden. Die bevinden zich vooral in het Brusselse en in Wallonië. In de winkels werken zo'n 600 mensen.

De aangekondigde sluiting zorgde voor een breuk binnen het vakbondsfront. De socialistische SETCa-BBTK verliet vrijdagavond de onderhandelingstafel.

Voorakoord

Het voorakkoord dat vrijdagnacht bereikt werd, voorziet in sociale begeleidingsmaatregelen en brugpensioen vanaf 52 jaar.

Het sociaal plan voor zij die onder het collectief ontslag vallen, voorziet in een vooropzeg van vier maanden per vijf jaar anciënniteit, een vertrekpremie van 400 euro per carrièrejaar en een bijkomende premie van 123 euro. Daarnaast krijgen de werknemers bovenop de werkloosheidsuitkering een vergoeding van 150 euro en hebben ze recht op outplacement-begeleiding.